Email

info@luxmall-ks.com

Lokacioni

Bislim Bajgora - Mitrovicë

Kushtet e përdorimit për Lux Mall

Data e Efektivitetit: [15.03.2024]

1. Hyrje

Mirësevini në www.luxmall-ks.com. Këto Kushte të përdorimit rregullojnë përdorimin tuaj të webfaqes dhe të gjitha shërbimet e ofruara përmes saj. Duke përdorur webfaqen tonë, ju pranoni këto kushte plotësisht. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte ose ndonjë pjesë të këtyre kushteve, ju nuk duhet të përdorni këtë webfaqe.

2. Të Drejtat e Autorit

Përmbajtja e kësaj webfaqe, përfshirë tekstin, grafikën, logot, imazhet, dhe materialet e tjera janë pronë e Lux Mall dhe janë mbrojtur nga të drejtat e autorit dhe ligjet e tjera të pronësisë intelektuale. Përdorimi i paautorizuar i përmbajtjes është i ndaluar.

3. Përdorimi i Webfaqes

Ju lejoheni të:

  • Shfletoni webfaqen dhe përdorni shërbimet e saj për qëllime personale dhe jo-komerciale.
  • Bëni blerje të produkteve ose shërbimeve të ofruara përmes webfaqes nëse ato ofrohen.

Ju nuk duhet të:

  • Përdorni webfaqen në mënyrë që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëm në webfaqe ose pengim të disponueshmërisë ose qasjes në webfaqe.
  • Përdorni webfaqen në mënyrë të paligjshme, për qëllime të paligjshme, ose në ndonjë mënyrë të paqëndrueshme me këto kushte.

4. Llogaritë dhe Siguria

Për disa veçori të webfaqes, mund të kërkohet krijimi i një llogarie. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen e konfidencialitetit të të dhënave tuaja të llogarisë dhe fjalëkalimit dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj.

5. Transaksionet

Nëse ka atëherë të gjitha transaksionet e bëra përmes webfaqes janë nënshtruar politikave dhe kushteve specifike të shitjes që shoqërojnë çdo produkt ose shërbim.

6. Mospërputhjet

Në rast të ndonjë mospërputhjeje ose ankese, ne inkurajojmë përdoruesit të kontaktojnë fillimisht ne për të gjetur një zgjidhje. Ne synojmë të zgjidhim çdo mosmarrëveshje në mënyrë të drejtë dhe efikase.

7. Ndryshimet në Kushtet dhe Kushtet

Ne mund të ndryshojmë këto kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak. Ndryshimet do të bëhen efektive menjëherë pasi të postohen në webfaqe.

8. Ligji Zbatues

Këto kushte do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës pa marrë parasysh konfliktin e rregullave të ligjit.

9. Kontaktoni

Për çdo pyetje ose shqetësim lidhur me këto Kushte të përdorimit, ju lutemi kontaktoni:

Email: info@luxmall-ks.com
Adresa: Bislim Bajgora – 40000 Mitrovicë

Ju falënderojmë për vizitën tuaj në Lux Mall.

Scroll to Top